ნიშნის შემუშავება, ხალხური სიმღერების გუნდისათვის „ქართველი“