ნიშანი რძის ნაწარმის მწარმოებელი კომპანიისათვის „გრინვილი“